„Онтотекст“ повишава сигурността на своята семантична б

 

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ АД, част от „Сирма Груп Холдинг“ АД, представи новата версия 8.6 на своята популярна семантична база GraphDB. В нея са добавени редица нови опции за сигурност, с което работата с фирмените данни става не само изключително лесна и бърза, а и още по-сигурна.

 

GraphDB е база данни от ново поколение, която позволява създаването на семантични връзки между данните и в резултат – извличането на много повече стойност от фирмените и институционални информационни масиви под формата на свързани данни. Това я прави особено подходяща за проекти и организации в областта на фармацефтиката, масмедиите и издателската дейност, пазарната информация, както и за всеки друг бизнес, който предполага обработката и свързването на големи масиви от данни от различни източници. Сред клиентите на „Онтотекст“, използващи GraphDB по света, са Парламентът на Великобритания, BBC, Euromoney, The Financial Times, Springer Nature  и много други разпознаваеми международни организации.

 

През годините GraphDB се е сблъсквала с множество казуси, свързани със сигурността, което е довело до натрупването на ценно ноухау от екипа на „Онтотекст“ в тази важна област. Това позволява усъвършенстването на семантичната графова база данни и превръщането й в едно изключително надеждно решение, предлагащо корпоративно ниво на сигурност.

 

Фокусът на новата версия 8.6 е именно сигурността. В нея са внедрени редица нови защити на ниво приложения, което гарантира сигурно опериране в не – надеждни мрежи с всякаква топология. Друго нововъведение е поддръжката на одит на логовете, който гарантира проследяемостта на всяко дейстие в базата и го свързва с потребителското име и адреса на източника. В добавка всички комуникации между възлите в клъстера са защитени от специален алгоритъм и е добавена опция за криптиране на мрежовия трафик. Поддържа се и технологията Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) за централизирано управление на потребителите. Новата версия на GraphDB е обновена до най-новата версия 2.3.2 на технологията RDF4J, до най-новите версии на конекторите Lucene – 7.x, Solr – 7.x и Elasticsearch – 6.x, както и до най-новата публична стабилна версия на OpenRefine – 2.8, което подобрява възможностите за съвместимост с Wikidata и други публични услуги.