„Облачна“ версия на Microsoft Dynamics NAV Cloud

Навлизането на „облачните“ (cloudсистеми за управление на бизнеса променя още един аспект от внедряването на ERP софтуер – скоростта, с която може да се извърши то. Ако при традиционните решения понякога са нужни месеци, за да заработи пълноценно нова ERP система в дадено предприятие, то с „облачната“ версия Microsoft Dynamics NAV Cloud стандартната функционалност може на практика да бъде внедрена за две – три седмици. Характеристика, която прави системите за управление на бизнеса още по-достъпни и е особено полезна за малките фирми, които не разполагат с месеци за реализацията на подобни проекти.

Microsoft Dynamics NAV Cloud, която се предлага у нас от българската консултантска компания Тим ВИЖЪН България, съкращава в пъти времето и разходите за внедряване, улеснявайки взимането на решение за започването на такъв проект. В крайна сметка това спомага за повишаване конкурентоспособността на предприятията, които могат по-лесно да се възползват от потенциала на един толкова важен клас бизнес софтуер. Успешно внедрената и пълноценно използвана ERP система се превръща във фокус, през който се пречупва цялата дейност на компанията – ускоряват се и се опростяват бизнес процесите, осигурява се единна информация за състоянието на компанията, намалява се ръчният труд и се повишава ефективността на работата. Крайният резултат допринася за повишаване на клиентската удовлетвореност и осигуряване на надеждна информация за оперативното и стратегическо управление на компанията.

ERP внедряванията досега

Внедряването на стандартните ERP решения от ранга на Microsoft Dynamics NAV вътрешно при клиента (по модела „on premise“), може да отнеме месеци, преди да се осигури продуктивният старт на системата. И тъй като внедряването на една ERP система изисква усилия както от внедрителя, така и от страна на клиента, това е една сериозна инвестиция не само във финансово отношение, но и като ангажимент на екипа. Нещо повече, за фирмите това е период, през който те не могат да се възползват от преимуществата на новия софтуер за управление и биха могли да пропуснат пазарни възможности.

Бизнесът не разполага с време

За компании със силно специфични и комплексни изисквания продължителното време за внедряване на on-premise ERP система е оправдано и приемливо от гледна точка на крайния резултат. За една малка или стартираща фирма, която се бори да оцелее в динамиката на съвременната бизнес среда, срещайки ежедневно нови заплахи или възможности, е трудно да влага необходимите за внедряването на ERP – система усилия и ресурси за продължително време. Малките компании не могат да си позволят да пропускат възможности с едно дълго внедряване. За тях често е от критично значение да получат работеща ERP – система максимално бързо. Решението за такива компании се крие в „облачните“ опции на системите за управление, които осигуряват:

– Бързина на внедряване;

– Ниски първоначални инвестиции;

– Възможност за бъдещо разширяване и промяна, заедно с нарастващите потребности на фирмата.

С Microsoft Dynamics NAV Cloud компаниите получават една от най-популярните ERP системи в света с възможност да я използват пълноценно само след три седмици. Тя е гъвкава, приспособима, ефикасна и достъпна за малкия бизнес и не на последно място – елиминира нуждата от закупуване и управление на хардуер, тъй като съществува в облачното пространство. Тим ВИЖЪН България предлага системата с набор от предварително разработени стандартни шаблони, които съответстват на бизнес процесите в компании в сферата на услугите, търговията и производството. Модулната структура на системата дава възможност компанията да избере и внедри само функционалностите, от които наистина има нужда за управление на дейността си. Това не само снижава първоначалната инвестиция, но и намалява времето за внедряване. В допълнение облачния характер на системата позволява лесното й надграждане с допълнителни модули и функционалности когато се появи такава необходимост. Лесният за усвояване и използване уеб – интерфейс от своя страна позволява по-бързо възприемане на системата от потребителите, без нужда от продължителни и сложни обучения.

Облачното решение Microsoft Dynamics NAV Cloud може да бъде тествано напълно безплатно за период от 45 дни на http://navcloud.bg.