Сирма Груп Холдинг отчита 149% ръст на приходите

На 30.10.2017 Сирма Груп Холдинг оповести индивидуалните резултати от дейността на Групата през третото тримесечие на 2017 година. От 01.07.2017 холдингът започна изпълнението на своята обновена стратегия.

Акциите на дружеството бяха включени в индекса SOFIX от 14.09.2017, където Сирма Груп Холдинг е единственото технологично дружество.

На 15.09.2017 година приключи първото изплащане на дивидент на Сирма Груп Холдинг след успешното първично публично предлагане.

През първото деветмесечие на 2017 г., общият брой на акционерите на Сирма Груп е нараснал със 93 от 30.06.2017, като достига до 970 инвеститори към 30.09.2017. От тях 54 са корпоративни инвеститори и 916 са физически лица.

Индивидуалните приходи от продажби нарастват със 149% и достигат 2.289 хиляди лева със следната структура:

Chart -2 - SGH Q3 2017

 

Показателят EBITDA също отбелязва сериозен ръст от 153,23% спрямо същия период на миналата година, като достига 1.684 хиляди лева към 30.09.2017. Тези покачвания водят до внушителното увеличаване на „нетната печалба“ с 283,52%, която към 30.09.2017 достига 1.396 хиляди лева.

Отличните резултати за деветмесечието са в синхрон с обновените стратегически цели, които Сирма Груп Холдинг изпълнява.

Подробните отчети и съпътстващите ги документи са достъпни на сайта на дружеството тук.