Българи създадоха софтуер за управление на бизнеса

Българската компания cDots създаде първото по рода си у нас софтуерно решение за управление на бизнес операциите. То се нарича Inside-View и на практика събира всички данни за работата на служителите в едно предприятие, оптимизира ги и предоставя в реално време отговор на въпроса: кои операции са най-устойчивата част от бизнес успеха на организацията. Решението представлява качествено нов подход към управлението на бизнеса и нов клас корпоративен софтуер. Подходящо е за средни и големи корпорации със сложна структура, включваща множество офиси и представителства в различни градове и държави. Насочено е както към български, така и към чуждестранни дружества.

 

„В съвременните компании ежедневно се осъществяват огромен брой операции, генерират се хиляди документи, електронни писма, телефонни обаждания, срещи и други типове взаимодействие. Използват се и разнообразни софтуерни системи като ERP, CRM, електронна поща, телефонна централа и др. Нашето решение Inside-View създава цялостна картина на всички операции, осъществявани ежедневно от служителите в една компания в реално време и позволява тяхното наблюдение и управление от едно място. В резултат ръководителите получават ясна картина за ефективността на всички операции и ролята им за цялостното развитие и успеха на компанията“ – обяснява Филип Дечев, основател на cDots.

 

Inside-View се предлага по лицензионен модел, под формата на годишен абонамент. От ключово значение за ефективността на решението е и процесът на неговото първоначално внедряване, както и консултантските дейности, свързани с него, интеграцията му с други софтуерни системи, както и създаването на редица процедури. В една организация с около 1000 служители внедряването на решението може да отнеме между шест и осем месеца.

 

„Работейки с множество български и чуждестранни компании през последните години, ние се убедихме, че на пазара има нужда от цялостно решение за управление на операциите. Затова и решихме да създадем такова, основавайки се на дългогодишния си опит с множество типове бизнес софтуер. Пилотният проект за внедряване на Inside-View е осъществен в компания с 300 служители и в резултат на неговия успех можем да гарантираме подобряване на операциите и по-устойчиви работни процеси с най-малко 30% при всеки клиент, който се довери на нашето решение. Очаквам в бъдеще Inside-View да се превърне в своеобразен “мозък”, способен да управлява и оптимизира всички операции в компаниите, в които работи, увеличавайки многократно тяхната ефективност“ – споделя още Филип Дечев от cDots.

 

В момента създадената от него компания е в процес на привличане на дялово финансиране и търсене на по-големи клиенти за Inside-View както в България, така и в чужбина.