Конференция ще разгледа проблемите на кибер сигурността

Колко големи могат да са последствията за бизнеса от една кибер атака, какви са предизвикателствата на новата европейска регулация за защита на личните данни и какви са рисковете за репутацията, произхождащи от кибер заплахите – това са само част от акцентите на предстоящата конференция „Кибер сигурност – информация и (лични) данни. Бъдете нащрек!“, която ще се проведе на 3 октомври 2017 г., в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк.

Международното събитие ще е напълно безплатно и ще позволи на представителите на българския бизнес да почерпят опит от някои от водещите експерти в областта на кибер сигурността у нас. Организатори на форума са адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ съвместно с други три браншово специализирани фирми в сферата на застраховането (ГРЕКО), ПР (D&D) и кибер защита (ТАД Груп).

„Основна цел на конференцията е да хвърли повече светлина върху нашумялата в обществото и в частност в бизнес средите тема за кибер сигурността, неизбежно обвързана с опазването на съхраняваните и обработвани от всяка една компания лични данни. Акцент ще бъде поставен върху риска от кибер престъпления и уязвимостта на фирмите, както и върху многостранните финансови, правни и репутационни последици, които могат да произтекат от такива престъпления“ – сподели господин Владимир Пенков, Председател на Консултативния съвет и Старши съдружник на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“.

В рамките на конференцията Красимир Коцев от компанията за киберсигурност ТАД ГРУП ще разкаже за последствията от кибер атаките от техническа гледна точка и ще демонстрира колко лесно е за един хакер да компрометира личната информация в една организация. Николай Цветанов, Лора Георгиева и Румяна Йорданова от „Пенков, Марков и партньори“, водещи адвокати в областта на кибер проблематиката и защита на личните данни, ще предоставят актуална информация за новата европейска регулация и отражението ѝ върху българското законодателство. Диана Дамянова, собственик на ДД Агенция за изследвания и ПР от своя страна ще разкрие репутационните и комуникационни аспекти при реализиране на подобни инциденти. Христо Шарков и Страхил Стоянов от международния специализиран брокер и риск консултант ГрЕКо ДжЛТ ще представят застрахователно решение по отношение на кибер риска и разходите при реализирането му.

Всеки желаещ може да се регистрира безплатно за конференцията на адрес:

https://www.tad.bg/events/cyber_forum.php