Излезе „Трансхуманитарната революция” от Люк Фери

На 9 юни излезе оригиналният труд „Трансхуманитарната революция” на Люк Фери, познат у нас с учебното помагало по история на философията „Да се научим да живеем”.

„Трансхуманитарната революция“ (превод: Росица Ташева, 248 стр., цена: 18 лв.) търси отговор на въпроса: дали целим да направим човешкото по-човешко или, иначе казано, по-добро, защото е по-човешко, или напротив, искаме да лишим човека от човешкото и по изкуствен начин да създадем нов вид, вида на постчовеците? Биотехнологиите вече са способни да променят генетичното наследство на индивидите, както впрочем го правят от много отдавна за царевицата, ориза или житото – прословутите ГМО, които предизвикват безпокойството и гнева на еколозите. Докъде може да се стигне по този път с човешките същества? Ще бъде ли възможно някой ден (скоро?) да „се засилва“ по желание една или друга черта на характера, интелигентността, ръстът, физическата сила или хубостта на децата ни, да се избира полът им, цветът на косите или очите им?

В крайната си форма трансхуманизмът проповядва физическото сливане между човека и бъдещите компютърни мрежи, надарени с изкуствен интелект. Техномедицината е основното средство за осъществяване на трансхуманитарните стремления, защото е основана на високите технологии и на широкото прилагане на генното инженерство. Тук Фери въвежда и термина „юберизация”, характеризиращ колаборативната (споделената) икономика. Благодарение на интернет и мобилните му приложения споделеното превозване конкурира дейността на традиционните таксита; практиката на споделеното жилище измества хотела; директният обмен между потребители на вещи и услуги зачерква посредника… Трансхуманизмът и колаборативната икономика имат една и съща философска основа – стремежът на човека да овладее индивидуалната си съдба.

Роден през 1951 г., Люк Фери е доктор по политически науки, бивш преподавател по философия и бивш министър на младежта, образованието и науката във Франция, Автор е на повече от 30 философско-есеистични труда. В България е преведена книгата „Да се научим да живеем” – история на философията, предназначена за младите поколения, одобрена като учебно помагало през 2012 година. Тя проследява най-важните етапи в развитието на идеите: античната философия, хуманизма или модерната философия, постмодерната и накрая съвременната философия по един достъпен и разбираем начин, без да  убива богатството и дълбочината на философските идеи. „Трансхуманитарната революция” излиза през 2014 година.

жилище