Полезни съвети за рефинансиране на бърз кредит

Рефинансирането на бързи кредити е напълно възможно и всъщност е често срещана практика сред потребителите и кредиторите. Какво ще спечелите, ако решите да рефинансирате кредита си?

 

На първо място нека да дадем съвет за това правилно да прецените ситуацията, в която се намирате относно разплащателната си способност. Проверете добре какви лихви ще дължите при евентуално рефинансиране – тук се включват такси, комисионни, наказателни лихви. Има случаи, в които допълнително се утежнява погасителната вноска и кредита се оскъпява. Съберете информация за това дали има изискване за поръчителство, превод на работна заплата или обезпечение. В банката процедурата е доста дълга – подготвят се документи, плащат се такси, чака се известен период от време за одобрение за рефинансиране, проверява се също и кредитното досие на платеца. При небанковите институции ще ви е нужна само лична карта и проверка на кредитната ви история. Процесът е по-кратък и улеснен за потребителите, кандидатстването става дори онлайн.

 

Какво може да спечелите, ако рефинансирате? В случай, че запазите размера на погасителните вноски, то срока за изплащане може да се намали. Често при рефинансиране на кредита лихвените проценти падат и се спестяват парични средства. Това е и един от ключовите обосновки за желанието на кредитополучателите да рефинансират кредита си.
Задължително условие е клиентът да няма просрочени задължения към кредитни институции. Това ще бъде проверено преди да се даде окончателен отговор за одобрение.

Пазарът на кредити е много динамичен. Конкуренцията е изключително силна, търсенето и предлагането се променят ежедневно. За да получите най-изгодното предложение, проучете повече фирми за бързи кредити, банки и банкови институции. Ако имате предпочитания към някой кредитор, поискайте да ви даде оферта, отговаряща на вашите критерии. Не се колебайте да рефинансирате, защото както казахме по-горе, може да спестите пари от по-ниски лихвени проценти и изгодни условия на изплащане.


Източник: Parite.bg