ERP.BG създаде собствен език за програмиране

Българската софтуерна фирма ERP.BG създаде собствен език за програмиране. Той е разработен специално за нейната система за управление на бизнеса EnterpriseOne и позволява създаване на допълнителни функционалности. Представлява пълноценен завършен език със собствен компилатор, който е изключително опростен и работи с удобен визуален интерфейс чрез команди и падащи менюта. Може лесно да се използва от непрограмисти и е предназначен за клиентите, консултантите и партньорите на ERP.BG, които внедряват ERP системата EnterpriseOne. Програмният език ще разшири значително възможностите на консултантите да реализират специфични функционалности по желание на клиентите и ще съкрати още повече времето за внедряване на системата. Напредналите потребители също ще имат възможност да го използват.

„Чрез новия език, който добавихме в EnterpriseOne, позволяваме на нашите клиенти да създават собствени бизнес правила, за чието спазване след това да следи ERP системата. Освен това консултантите ни вече могат да добавят много специфични функционалности, интересуващи клиентите, вместо екипът ни да ги разработва тепърва. Очаквам това да позволи на консултантите да се справят на място с между 30% и 50 % от клиентските искания за доработки. Нововъведението ще улесни значително процеса на внедряване и в перспектива ще промени изцяло правилата на играта в сектора и лекотата, с която се добавят нови функционалности и бизнес правила. То е и част от цялостната ни стратегия да превърнем бизнес правилата в ключов елемент от развитието на ERP системата. Накратко новосъздаденият програмен език означава много по-бързи внедрявания с много повече възможности и системи, съответстващи много по-добре на специфичните изисквания на всеки бизнес“ – сподели Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG.

Приложенията, които ще се създават с вградения език, ще се обновяват заедно с ERP системата, с което компанията ще гарантира тяхната актуалност при преминаването към по-нови версии.

След като създаде собствен API (Application Programing Interface – интерфейс за разработка на приложения) за своята ERP система, с новия език за програмиране компанията улеснява и добавянето на функционалности направо в системата от хора без програмистки познания. Консултантите по внедряване ще могат да добавят разнообразни нови функционалности при всеки конкретен ERP проект. Те ще имат възможност например да зададат опция, когато представител на компанията, използваща EnterpriseOne, стартира нова продажба към даден клиент, да може да види последните пет неплатени фактури на същия клиент или примерно ако има повече от три неплатени фактури – да може продажбата да се прехвърли за одобрение от друг оторизиран представител на екипа.

„Не на последно място новият език ще позволи ERP системата ни лесно да се привежда в съответствие с различни специфични регулации. А това ще улесни значително и международното разширяване на дейността ни, защото ще спомогне да осъществяваме по-бързо ERP проекти в други държави, отговаряйки на местните регулаторни особености. В по-дългосрочен план очаквам вграденият програмен език да превърне EnterpriseOne в цялостен инструмент, позволяващ на мениджърите да конструират по свое желание целия си бизнес“ – добави Иван Аржентински.