Велокс създаде първата по рода си система за „облачен“

Българският системен интегратор Велокс представи първата по рода си система за „облачен“ контакт център, която предоставя всички функционалности за един модерен контакт център, без да се налага клиентът да закупува собствени сървъри, оборудване и телефонни централи. Тя се нарича Velox Cloud Contact Center и се предлага под наем – като услуга. Тя комбинира най-иновативните решения за обединени комуникации в света със собствени разработки на екипа на Велокс. Насочена е към компании от аутсорсинг индустрията, телекомуникационни оператори, банки, електронни магазини, колекторски фирми и други организации, които разполагат с екипи за маркетинг, продажби или поддръжка по телефона.

Предимствата на облачния контактцентър са много. Той се използва под наем, а клиентът заплаща единствено месечен абонамент, което елиминира всички капиталови разходи за хардуер, софтуер, захранване и скъпо струващ персонал по поддръжката. Липсват също и разходи за ъпгрейд на софтуера, а клиентът във всеки момент получава най-новите версии на приложенията, без да се налага да мисли за тяхното обновяване. Непрекъсваемостта на услугата също е гарантирана, защото комуникационната система се намира в надежден център за данни и единственото, което трябва да се осигури, е резервирана свързаност към нея. Ръководството на компанията може да се концентрира в основната си дейност, докато за поддръжката на контакт центъра се грижат професионалисти в тази област“ – обяснява Николай Калчев, основател и управител на системния интегратор Велокс.

Друго важно предимство на системата Velox Cloud Contact Center е, че тя позволява на компаниите да се разрастват много по-лесно и по-гъвкаво, защото при увеличаване броя на телефонистите могат просто да добавят още няколко работни места към своя абонаментен план. Често при традиционните телефонни централи това изисква инвестиции в по-скъпа централа и повече оборудване, което не се използва оптимално. Обратно – ако се налага ограничаване на персонала, компанията може просто да премахне съответния брой потребители от кол център системата и веднага ще престане да плаща месечен абонамент за тях. Или с други думи Velox Cloud Contact Center е създаден така, че да се разраства успоредно с разширяването на бизнеса на използващите го компании. Освен това системата може лесно да се интегрира със съществуващи телекомуникационни решения, при което компаниите не губят вече направените инвестиции.