В Харвард създадоха изкуствен мозък

Специалисти от Харвардския университет са създали сложно устроен изкуствен мозък, който се състои от три автономни области, между които се формират невронни връзки. Всяка област се състои от различни по функции и строеж неврони от различен тип.

За да създадат подобен мозък, учените отначало са изучили присъстващите в нервните клетки белтъци, както и клетъчния метаболизъм и електропроводимостта на невроните. След това изследователите са проследили промените, които претърпяват невроните при създаването на връзки помежду си. Това е направено чрез култивиране на нервни клетки от един тип в отделна област, след което са премахнати ограничителите на областите, препятстващи образуването на нервни връзки. В хода на експеримента клетките са претърпяли значителни промени, след като са установили контакт с клетките от другите области. По думите на учените, тези промени са движещата сила за развитието на мозъка като цяло.

Изкуственият мозък може да намери приложение при изучаване на различни неврологични и психиатрични заболявания, в това число наркомания и болести, предизвикани от травма на мозъка.