В САЩ забраниха безшумните електромобили

Към недостатъците на електромобилите често се причислява и тяхното безшумни придвижване, което в определени ситуации може да се окаже опасно за пешеходците. Последните са свикнали с шумните двигатели и губят бдителност, когато приближаващото се транспортно средство не издава звук. 

Проблемът е известен и в Националното управление за безопасност на движението по пътищата към минитертвото на транспорта на САЩ (NHTSA). В новия федерален стандарт за безопасност вече има изискване, задължаващо всички производители на хибридни и електрически автомобили да снабдяват транспортното средство със звуково оборудване, което трябва да издава шум, подобен на този на обикновените автомобили.

Според авторите на закона, нововъведението ще помогне на хората със слабо или нарушено зрение, като и на не особено внимателните пешеходци. Според оценки на експертите, добавянето на шум към безшумните електромобили ще намали ежегодното количество ПТП с 2400. 

С генератор на шум ще бъдат снабдени всички хибридни и електромобили с тегло до 4,5 тона, които се движат със скорост до 30 км/ч. Специалистите твърдят, че при по-високи скорости създаваният шум е достатъчен за възприемане от пешеходците. Законът влиза в сила от 1 септември 2019 г.