Infineon представи радари за безконтактно управление

Infineon Technologies AG заедно с InnoSenT GmbH представиха модулни радари за управление на битовата електроника и системите за безопасност. Това са така наречените радари за повърхностен монтаж (SMR, surface mountable radar) с размери 20 × 15 × 3 мм. Устройствата работят в честотния диапазон 24 GHz, който е свободен за използване без лиценз.

Новите модули позволяват да се осъществява безконтактно управление на осветлението, битовата техника и осигуряват надеждно разпознаване на движенията в обсега на действия на датчика. В зависимост от типа на използваната антена (три варианта), SMR модулите могат не само да засичат движение, но и да измерват скоростта на преместване на обекта и посоката му. Това дава възможност да се настроят системите за безопасност в широки предели. Например, да игнорират домашните любимци в дома, но да засичат евентуални крадци.

Традиционните сензори за движение на базата на инфрачервеното излъчване (пиросензори) не могат да работят с такава точност. Освен това, за разлика от камерите за наблюдение, радарите гарантират анонимност при същата висока точност на засичане на движение в помещението.