Приеха манифест "За българската кирилица"

Манифест “За българската кирилица” приеха основателите на фестивала на шрифта, калиграфията и типографията Типофест 2014. Празникът на шрифта се проведе за първи път у нас от 12 до 20 юни. Авторите на манифеста – Борил Караиванов, Велина Мавродинова, Илия Груев и Кирил Златков – поставиха въпроса за разликите между българската и руската кирилица. Те се надяват той да получи широка обществена подкрепа, както и да привлекат държавата като защитник на българската кирилица.

Главната особеност при българската кирилица е, че 85% от знаците са с овална форма, докато при руската преобладават правоъгълните елементи и използването на редовни букви с формата на умалени главни букви. Българската кирилица се доближава до латиницата – редовните букви се различават от главните със своите горни и долни дължини, а някои от главните букви са видоизменени.

В България масово се пише на руска и българска кирилица едновременно. Текстовете в учебниците например често са смесени и ползват и двете форми на кирилица. Авторите на манифеста припомнят, че на кирилица пишат над 250 милиона души в дванайсет държави по света. На всеки език обаче кирилската писменост изглежда различно като изразява индивидуалността на конкретната народност. Манифестът “За българската кирилица” се обявява срещу инертността към проблема на каква кирилица пишем и призовава цялото общество да съхрани уникалната българска графична система, която е част от нашата културна идентичност.