IT специалистите в у нас и в Румъния – най-млади в ЕС

ИТ специалистите в Румъния и България са сред най-младите в сравнение със Западна Европа по данни, обобщени от софтуерната компания Axway. Средният професионален опит на специалистите в сектора в Германия например е 11 години, докато в България е малко над 5.
Съотношението жени : мъже в сектора е приблизително 1 : 2 ,5 за повечето страни. За България е прави впечатление фактът, че почти 40% от дипломираните ИТ специалисти са жени. Причината едва 30% от заетите в сектора да са дами е, че повечето избират друг сектор за реализация или преподавателска кариера. 80% от преподавателите по информатика са жени.
Основните умения за реализация в ИТ сектора като аналитично мислене, компютърна грамотност, техническа грамотност и др. започват да се придобиват още в начална училищна възраст. Едновременно с това едва 4 от общо 40 школи за изпреварващо и извънкласно обучение предлагат изучаване на компютърни дисциплини.
От 6 месеца до една година отнема на дoбрите студенти да се обучат за работа в софтуерна компания и да стартират. Основната критика от страна на сектора към образованието е липсата на актуални практични знания и умения. Все повече учебни заведения предлагат високо технологични програми.
Най-често пътят на специалистите по техническа поддръжка, на системните администратори и на специалистите по качество на софтуера минава през стаж в местен интернет доставчик. Софийският Университет, Техническият университет в София и Нов български университет подготвят повечето от кадрите за програмисти и ръководители на проекти и част от кадрите за специалисти по качеството.