Детска градина ще проведе уникален интерактивен урок

На 21 май в 66 Обединено Детско Заведение „Елица” в София ще се проведе първият по рода си интерактивен урок с участието на деца от различни групи в детската градина. Урокът е част от стратегията на детското заведение за въвеждане на информационните технологии за обучение в най-ранна детска възраст. По време на занятието седем различни групи деца, от седем различни стаи ще бъдат свързани в реално време чрез интерактивни дъски. Децата ще си сътрудничат и ще се състезават, за да създадат електронни картички, които по-късно ще си разменят. Успоредно с интерактивните дъски, в друга зала детски учител ще проведе урок по безопасност на движението, използвайки 8 таблета с Windows 8.1, свързани чрез безжична мрежа. Със специализиран софтуер учителят ще дава различни задачи и ще наблюдава от своя екран как децата напредват, а когато е необходимо ще им помага и ще ги напътства.

В рамките на проекта „Креативна класна стая” екипът на Центъра за творческо обучение си сътрудничи с учебни заведения от цялата страна за обновяване на технологичната база. Центърът провежда и обучения за учители до пълно усвояване на възможностите на техниката. В 66 ОДЗ се използват интерактивни дъски и мултимедийни проектори във всяка група още от 2010 г. Откритият урок ще бъде част от празника на детското заведение и ще е демонстрация на уменията на учителите и децата.