828 лв е средната работна заплата у нас

Средната работна заплата за страната за четвъртото тримесечие е 828 лева, а нейният номинален годишен ръст се забави до 3,1%, сочи анализ на Българска банка за развитие (ББР), базиран на данни от НСИ и други източници

През 2012 и 2013 г. ръстът на средното номинално заплащане за труд е по-нисък спрямо предходните години, като основните фактори за това са все още несигурната икономическа среда, относително слабото търсене на труд, както и много ниската инфлация, регистрирана през 2013 г.

Най-високо нарастване през последното тримесечие на 2013 г. се наблюдава в аграрния сектор, както и в два отрасъла с преобладаващо бюджетно участие (образование и хуманно здравеопазване). Ръстът на средната работна заплата в частния сектор е 2,0% (на годишна база).