Създават виртуална лаборатория по нанотехнологии

 

Първата по рода си у нас виртуална лаборатория по нанотехнологии ще бъде създадена в рамките на проекта „Нанотехнологии в преподаването на природни науки”.

Нейното изграждане ще има за цел да се стимулира интересът на ученици, студенти и преподаватели към точните науки, използвайки за целта средствата на информационните и комуникационни технологии. Проектът се осъществява от издателството на мултимедийни знания Сирма Медия.

Целта е, виртуалната лаборатория да послужи като платформа за уроци по точни науки, като база данни за педагогически материали и като център за споделяне на свързани с обучението по точни науки графични помощни материали, както и записани и интересни илюстрирани експерименти по нанотехнологии. В рамките на проекта ще бъде създаден и Нанонаучен център, представящ на учащите и на техните настоящи и бъдещи преподаватели чудесата на нанотехнологиите. Чрез лабораторията ще бъде изработена и представена програма за едноседмичен Научен обучителен лагер, включваща практически експерименти и демонстрации. Неговата цел е да бъде обезпечено изпитването на съдържанието и функционалностите на виртуалната лаборатория.