Google публикува онлайн Десетте божи заповеди

Google качи в мрежата най-ранните известни копия от Библията, както и текстове на над 2000 години, пише Mashable.

Интернет гигантът, в партньорство с Israel Antiquities Authority, публикува 5000 изображения на свитцъци, сред които откриваме и Десетте божи заповеди, както и глава първа от Битие.

Според Google тази тяхна инициатива ще хвърли повече светлина върху времето, в което Исус е живял и проповядвал, както и върху историята на юдаизма.