IBM ще ползва спинтроника в изчислителните технологии

Изследователите на IBM и учени от швейцарският университет ETH Zurich, разкриха днес първата по рода си карта на формирането на устойчива спирала на въртене в полупроводници. Целта е да се използва въртенето на електронните около собствената им ос (спин) за съхранение, пренос и обработка на информация.

До този момент не беше ясно дали спинът на електроните има способност да запази кодирана информация, достатъчно дълго преди завъртане.

Това ново разбиране на спинтрониката предоставя на учените безпрецедентен контрол над магнитните движения вътре в устройствата, но и отваря нови възможности за създаване на по-енергийно ефективна електроника. Синхронизацията на спина на електрона даде възможност да се наблюдава самото въртене за повече от 10 микрометра или една стотна от милиметъра. С това се увеличи и възможността за използване на спина за обработка на логически операции – бързо и енергийно ефективно.