Софтуер > Бизнес и офис софтуер

Софтуер

„Онтотекст“ подобрява семантична база данни GraphDB

Разработеният изцяло в България продукт Парламентът на Великобритания, Financial Times,BBC