Устройства > All-in-One

Устройства

Ново приложение за мобилно банкиране за ОББ

S & G Technology Services, част от Сирма Груп, подпомогна реализирането на проекта