Теленор стартира седмото издание на Open Mind

Теленор стартира седмото издание на програмата за кариерно развитие Open Mind

27.08.2021

 

 Теленор стартира седмото, поредно издание на програмата за кариерно развитие и социална интеграция на хора с различни възможности Open Mind. Двугодишната програма дава шанс на хора с увреждания да развият своите социални и функционални умения в реална бизнес среда, като по този начин повишат квалификацията и конкурентоспособността си на пазара на труда, трупайки безценен практически опит и добивайки увереност в професионалните си качества.

 

Open Mind е сред най-устойчивите и дългосрочни инициативи на Теленор. За изминалите шест издания над 20 души с различни възможности са участвали в програмата, като всички те са успешно реализирани на трудовия пазар, а седем от тях са назначени на постоянен трудов договор в Теленор България. Програмата води до отлични резултати в приобщаване на хората с увреждания и е принос към един значим сегмент от пазара на труда у нас, където и държавата, и бизнесите насочват все повече усилия.

 

Уникалният дизайн на Open Mind дава възможност не само за формиране на конкурентоспособни специалисти сред хората с увреждания, но и създава работна среда, насърчаваща многообразието на работното място, а по този начин екипите се обогатяват и сплотяват, приемайки хора с различни умения, мислене и гледна точка.

 

„В Теленор ценим и полагаме целенасочени усилия в посока развитието, създаване на многообразие и инвестицията в повишаване квалификацията на нашия екип. В този смисъл Open Mind е не просто една от нашите социални програми, но и израз на стремежа ни за работа с хора с уникален житейски опит. Със спектъра от активности в рамките на програмата Open Mind адресираме максимален брой заинтересовани страни за развитието на този сегмент от пазара на труда и сме готови да споделим опита на Теленор с други компании“, каза Галина Чулева, главен директор „Управление на хора и култура“ в Теленор България.

 

Програмата Open Mind се отличава с три ключови елемента, които взаимно се допълват и надграждат. Това са: Open Mind – насочен към търсещите работа хора с увреждания; Open Mind Academy – за нуждаещите се от подкрепа за повишаване на професионалната квалификация; и Open Mind Workshops – предназначен за различни бизнеси с устойчив интерес към наемане на хора с увреждания и с фокус върху обмена на добри практики.

 

В тазгодишното издание Теленор ще даде шанс за работа на участниците в шест различни направления. Служители се търсят в сферата на маркетинг, финанси, човешки ресурси, продажби, обслужване на клиенти. Двугодишната програма предвижда обучения, работа по реални бизнес проекти под менторството на водещи експерти в съответните области, при конкурентно възнаграждение и възможност за гъвкаво работно време. Предварителният подбор на кандидатите се осъществява с помощта на неправителствената организация JAMBA.

Кандидатите за участие в Open Mind могат да изпратят своята автобиография и мотивационно писмо, като се регистрират тук до 19 септември 2021 г. включително. Те следва да имат завършено средно или висше образование, в зависимост от избраната област, компютърна грамотност, силна мотивация и желание за учене. Владеенето на английски език е предимство.

 

 

След приключване на двугодишната програма участниците ще получат подкрепа за професионалната си реализация във или извън Теленор България.

 

 

Плюсове

Теленор стартира седмото издание на програмата за кариерно развитие Open Mind

Минуси

Коментари

Напиши коментар