Приходите и печалбата на Теленор България растат

Средният приход от абонат, приходите и печалбата на Теленор България растат

06.03.2020Приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) на Теленор България се увеличиха през четвъртото тримесечие на 2019 г. и така се запази тенденцията която се наблюдаваше и през предишните тримесечия на годината.

Общите приходи за тримесечието надхвърлиха 201 милиона лева, като отбелязаха ръст от 3,1% спрямо същия период на 2018 г., основно поради повисокия среден приход от потребител (ARPU), който достигна 15,90 лв. или със 7,8% над нивото от четвъртото тримесечие на 2018 г.

Ръстът в общите приходи, в комбинация с фокуса на компанията върху подобряване на ефективността, доведоха до по-висока печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за тримесечието. Тя възлезе на 88 милиона лева, или с 3,6% повече (на съпоставима база) от четвъртото тримесечие на 2018 г. В резултат на продължаващата тенденция на пазара за консолидация на SIM-картите, броят на клиентите на Теленор отбеляза лек спад през тримесечието в сравнение със същия период на предходната година и достигна 3 милиона абоната, от които 19% са потребители на предплатени услуги.

Повишаването на качеството на мрежата и на клиентското преживяване бяха основен фокус за компанията през цялата 2019 г., в резултат на което мрежата на Теленор получи сертификат Best in Test от международната компания за измерване на качеството на мобилни мрежи umlaut, след извършени тестови измервания по шест различни показателя през второто и третото тримесечие на 2019 г. 

 

Коментари

Напиши коментар