Обработване на дървесината

09.05.2018

Как се суши дървесина?

Сушенето на дървесината се извършва с цел намаляване на влагата в нея. Този процес може да протече по естествен или изкуствен начин. Дървесината може да бъде изсушена от атмосферата, естествено чрез въздуха, а може и да се изсуши регулирано, в специални камери за сушене – това е най-разпространеният метод за сушене на дървени талпи които след това се използват за производството на мебели. Третият метод за изсушаване на дървесината е химично сушене. Тоест, използват се водоразтворими вещества и соли, чрез специална методика, за да се изведе водата към периферията на дървото. Технологията е такава, че химичното сушене на дървесината се използва като преподготовка на дървесината за сушене.

 

Как се повишава влажността на дървесината?

Тази манипулация се използва предимно при облия дървен материал, чрез накисване във вода. Съвсем друг метод се използва, когато дървеният материал е нареден на.Тогава през определен период обилно се напръсква с вода.

Защо се обработва дървесината под висока температура?

Това е процес при който дървесината се попарва, на водна пара, за да се унищожат вредители. Методът се прилага също и за извличане на смола и други вещества. Процесът води до промяна на цвета.

 

Как се обработва дървесината при ниска температура?

Има държави, които съхраняват дървеният материал при много ниски температури. Това са страни с много студен климат. Прилаганият метод е с цел по-продължително съхранение и се практикува за скъпи дървесни видове.


Как се импрегнира дървесината?

Обработката на дървесината с химични вещества се нарича импрегниране. Това се прави с цел да се унищожат всички вредители, за да се удължи срока й за съхраняване, както и за използване. Не на последно място, импрегнирането дава нови качества на дървесината.

Обикновено се използват фунгициди и инсектициди, такива които са за борба с микроорганизми, гъби и насекоми. ЕМСИЕН-3 ООД предлага такъв вид импрегниране на дървените материали.

Дървесината може да се импрегнира без налягане. Това означава повърхност пръскане и намазване с антисептици. Такава обработка се прави и чрез накисване във воден разтвор на цинков двухлорид. Редуването при обработката в гореща и в студена вана с антисептик също спада към този метод, както и обработка с висока честота на ток.

Когато дървесината се обработва чрез налягане, то това се случва по два начина – пълно налягане или ограничено. Този метод позволява да се контролира дълбочината на проникване на антисептика и неговото количество. Методът може да се прилага и на изсушена дървесина, и на сурова дървесина.

Как се предпазва дървесината от запалване?

За целта се използват миналит, хромиран цинков хлорид, пирезот, амониев сулфат или амониев хлорид и др. Целта е да се намали запалимостта а дървесината. Методологията е такава, че използваните химикали имат свойството при висока температура да се разтопяват. Така изолират кислорода и излъчват газове, които не горят.

Когато има благоприятни условия – подходящата влага, температура и въздух, дървесината започва да гние. Начинът да се предотврати този процес е импрегнирането. Дървеният материал се обработва с химични вещества, за да се подобрят свойствата му. Тази обработка се прилага, за да се увеличи устойчивостта на дървесината към влагата и да се намали вероятността от напукване. Антисептиците, с които се извършва импрегнирането защитават дървеният материал от гниене и всякакво възможно биологично влошаване на състоянието й.

Какви химични вещества се използват за импрегниране на дървесина?

  1. Водоразтворими антисептици: натриево-силициев фруорид, натриев динитрофенол, натриев фруорид и др. Когато се използват водоразтворими препарати непременно след това трябва да се осъществи и импрегниране с неразтворими във вода. Така се предпазва от отмиване.

  2. Неразтворили във вода химични вещества за импрегниране на дървен материал, но разтворими в газ, терпентин и спирт: оксидифенил, нафтол и др.

  3. Маслени препарати неразтворими във вода: каменовъглено катранено масло, карболинеум, антраценово масло и др.

Импрегнирането на дървеният материал може да се извърши повърхностно и дълбоко. Дървесната структура на широколистния дървен материал може да се обработи в дълбочина, докато при иглолистната дървесина това не е възможно.

Обеззаразяване на дървеният материал

Дървесината трябва да се подложи на обеззаразяване, за да се предпази от гниене. След като това се извърши, тогава е прилагат и нужните методи за импрегниране. Обеззаразяването е съпроводено и от изсушаване под най-ниска температура. В повечето случаи най-подходящият метод за обеззаразяване е попарване при температура 80 градуса за три – четири часа.

Дълбокото импрегниране е доста по сложно от повърхностното, за което са нужни следните етапи: обеззаразяване, изсушаване, механично обработване и импрегниране на повърхността на дървесината.

Видове импрегниране според физичните процеси

Дифузно, капилярно, хидростатично

Дифузното импрегниране е процес, който разпръсква импрегнанта през пълните с влага капиляри на дървесината, като той преминава под налягане. Дървесните сокове се изтласкат и тяхното място се запълва с импрегнант. Тази интервенция се извършва само с подходящи водоразтворими вещества и при прясно отсечени дървета.

Хридростатичното импрегниране е метод, който действа чрез създаването на вакуум в капилярите на дървото, който улеснява навлизането на горещия маслен разтвор използван за импрегнирането.

Капилярното импрегниране се извършва чрез просмукване на импрегнанта в капилярите на дървесината.

 

Как се импрегнира дървесината в промишлеността?

Традиционният метод е с автоклав. Въздушно изсушен дървен материал се поставя в казани (автоклави) и се нагрява с пара под налягане. Изтегля се въздуха и автоклавът се напълва с импрегнатор. Процесът се извършва под налягане за 1 час. След това се предизвиква вакуум, за да се изтегли излишният, разтвор.

Дървесината е не само най-екологичният строителен материал, но нека не забравяме огромното предимство, че тя е възобновяем ресурс. Когато се обработи добре със съвременни технологии, дървеният материал подобрява значително издръжливостта си.

Импрегнирането й е важен процес, защото дървесината е органична материя, поради което има много причини да се разруши. Ето кои са най-важните природни вредители на дървесината:

  1. Дърворазрушаващите гъби. Те разрушават структурата на дървесината.

  2. Синевинни гъби – дървесината посинява, почернява и влошава външния си вид.

  3. Дърворазрушаващи насекоми. Тези вредители, за които е начин на живот и оцеляване да се хранят и живеят в дървесината механично разрушават целостта й.

  4. Огънят. Щетите от пожар са големи, когато това се случи.

 

И за финал отново да споменем методите за импрегниране, важен етап от обработката на дървеният материал, за да бъде предпазен от вредителите:

 Природата ни е дарила с най-ценния строителен материал за човека – дървесината. Нейният единствен недостатък е, че трябва да се обработи с цел защита и дълготрайност.

В миналото дървесината е била не толкова дълготрайна поради дървояди, насекоми, процеси на гниене и лесна запалимост. Поради това и приложението й не е било толкова голямо. Но дори тогава, хората са открили, че защитата на дървесината удължава живота й и възможностите за приложение. Обработвали са дървесината със свинка или гъша мас, говежда лой, пчелен восък, растителни масла.

Дървеният материал се използва и за интериор и за екстериор. И не може да бъде допускано с течение на времето той да се уврежда от насекоми или други вредители като гъбички и плесени.

Дървесината има много по-голям период на безпроблемно използване, когато е импрегнирана. С колко ще се удължи устойчивостта й зависи от начинът на обработка и материалите, с които се е случило това. При правилно третиране може да удължим живота на дървеният материал с няколко десетилетия.

 

Коментари

Напиши коментар